Bijen als bio-indicatoren: een methode om milieuvervuiling te meten

We kennen honingbijen om hun harde werk in de landbouw en het milieu. Het werk dat zij doen, zorgt voor een gezonde en duurzame wereld voor ons allemaal. Het is bewezen dat bijen een geweldige natuurlijke bio-indicator zijn voor vervuiling. Als we goed luisteren naar wat ze ons vertellen, kunnen we veel meer te weten komen over de natuur om ons heen en hoe die lijdt. Meer dan een derde van de bodem in de wereld is aangetast door vervuiling (i). Met honingbijen kunnen we vaststellen hoe habitats achteruitgaan en hoeveel actie moet worden ondernomen. Vervuiling draagt bij tot luchtverontreiniging, die de belangrijkste oorzaak is van hartziekten, beroertes, kanker en vele andere aandoeningen (ii). Laten we even de tijd nemen om te waarderen hoe deze kleine wezens op een HUGE manier hebben bijgedragen aan de wereld.  

Wat is een bio-indicator?

Voordat we verder ingaan op woorden of definities over hoe honingbijen bio-indicatoren zijn, moeten we weten wat een bio-indicator is. Bio-indicatoren, zoals het woord zegt, geven aan. Wat geven ze precies aan? Ze geven de toestand van het milieu aan, positief of negatief. Bio-indicatoren kunnen processen, soorten of een gemeenschap zijn die de gezondheid van de natuur weerspiegelen. Hoe werken ze? Deze indicatoren hebben een lage of matige tolerantie voor veranderingen in hun omgeving en geven dit aan, deze aanwijzingen helpen door biotische reacties op de optredende milieustress. Met andere woorden, zij zijn de waarschuwingssignalen wanneer er iets mis gaat. De meeste bio-indicatoren veranderen bij blootstelling aan verontreiniging hun gedrag of morfologische fysiologie. Bio-indicatoren kunnen planten, dieren of micro-organismen zijn. In een gebied waar verontreiniging wordt waargenomen, groeien bepaalde planten in het getroffen gebied. Monitoring is van essentieel belang om de optredende veranderingen op te merken. De manier waarop dieren een verandering in hun habitat ten gevolge van toxines of verontreiniging tot uiting kunnen brengen, is via gedrag of dood. Als er toxines aanwezig zijn, kan een dier kenmerken beginnen te vertonen die niet overeenstemmen met zijn normale gedrag. Als de sterfte in een bepaald gebied hoog is, kan dit wijzen op een afname van de voedingsstoffen die normaal in hun habitat aanwezig zijn. Het niveau van toxines en nutriënten wordt bepaald door onderzoek van hun spijsverteringsstelsel of hun fysieke verschijning (iii). Om het in een alledaags voorbeeld te zeggen: een bio-indicator is als een dashboard in een auto. Als in een auto het controlelampje gaat branden, weet je dat er iets mis is met de motor. Je kunt er nog niet achter komen wat precies, maar de auto geeft aan dat er een probleem is.

Hoe worden honingbijen beïnvloed?

Honingbijen kunnen op twee manieren op veranderingen in het milieu reageren: door sterfte en/of door bijenkorf producten. Veranderingen in het milieu (klimaat, bodem, temperatuur enz.) eisen een tol van de rondtrekkende honingbijen populatie. Door hun morfologische kenmerken kunnen honingbijen toxines, zware metalen en pesticiden mee terugvoeren naar de bijenkorf (iv). Door de structuur van hun lichaam kan er ook materiaal in vast komen te zitten, bepaalde deeltjes worden ingesloten. Deze verontreinigende stoffen kunnen worden geëxporteerd in de producten van de bijenkorf en bij consumptie worden doorgegeven aan de mens. In een studie in Polen werden bijen bemonsterd om te zien of bepaalde chemische stoffen werden aangetroffen (v). Uit de studie bleek dat koper, chroom, zink, magnesium en ijzer in de monsters werden aangetroffen. De aanwezigheid van deze elementen wijst op een verandering in de natuur ten gevolge van ontbossing, industrialisatie, vervoer en afvalproductie. De aanwezigheid van deze zware metalen tast de bodem en het water aan.  Wat wetenschappers zorgen baart, is dat de toename van zware metalen antropogeen wordt geproduceerd. Blootstelling aan de zware metalen kan het risico op schadelijke gezondheidseffecten bij de mens verhogen.  Het is een kringloop waarbij de verontreinigende stoffen die wij creëren de honingbijen beïnvloeden en wat zij produceren ons beïnvloedt.

Wat moeten we doen?

Het onderzoek naar honingbijen als bio-indicatoren is nog in volle ontwikkeling. In de loop van de tijd is er steeds meer bewijs verzameld over de doeltreffendheid van honingbijen als indicatoren voor de gezondheid van in het wild levende dieren. Wetenschappers leren bij elke studie meer over hoe ze beter kunnen letten op de signalen die worden uitgezonden via de gedragingen en producten die honingbijen in de bijenkorf produceren. Er is geen twijfel dat er een verandering moet komen in de manier waarop afval wordt opgeruimd en dat de hoeveelheid vervuiling moet worden verminderd. Als er een toe- of afname is van de bijenpopulatie op de plaats die u observeert, kan dat erop wijzen dat er iets goeds of slechts aan de hand is. De belangrijkste elementen die bij elk type bio-indicator in een gebied moeten worden waargenomen, zijn sterfte en gedragsverandering.  Met het uitsterven van honingbijen staan de landbouw, de economie en de voeding op het spel. Zij bestuiven tot 90% van de planten die nodig zijn voor een evenwichtige voeding (vi). Dit percentage draagt ook bij aan de economie; de mondiale voedselproductie is rechtstreeks afhankelijk van bestuiving en levert tussen 235 en 577 miljard dollar op. Een andere bijdrage van honingbijen is de biodiversiteit, de bescherming van dieren en de voortzetting van het leven aan planten. Bio-indicatoren dragen bij tot ecologische impact verklaringen. Het sterftecijfer en het type en risiconiveau van de moleculen worden gedetecteerd. Het is een economisch haalbaar alternatief in vergelijking met andere gespecialiseerde instrumenten. Bijen moeten serieuzer worden genomen, net als de voordelen die wij van hen hebben. Samen kunnen we de wereld redden, één bij tegelijk


Referenties: 

 (i) (n.d.). Retrieved from https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/bioindicators-using-organisms-to-measure-environmental-impacts-16821310/

(ii) Ecavo.com, P. A., Ecavo.com We highlight technology and ideas in energy sustainability, Ecavo.com, We highlight technology and ideas in energy sustainability, & →, V. A. (2020, October 23). Pollution Causes & Effects: How Does Wide Scale Pollution Happen? Retrieved from https://ecavo.com/pollution-causes-effects/

(iii) Bioindicators. (n.d.). Retrieved from https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1538-bioindicators

(iv) Authors, A., & Parmar, T. K. (n.d.). Bioindicators: The natural indicator of environmental pollution. Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21553769.2016.1162753

(v) Skorbiłowicz, M., Skorbiłowicz, E., & Cieśluk, I. (2018, May 01). Bees as Bioindicators of Environmental Pollution with Metals in an Urban Area. Retrieved from http://www.jeeng.net/Bees-as-Bioindicators-of-Environmental-Pollution-with-Metals-in-an-Urban-Area,85738,0,2.html#:~:text=Honey bee (Apis mellifera L,environment in which it lives.&text=Bee studies for metals contents,a consequence of anthropogenic activity.

(vi) Marko, S. (n.d.). The importance of bees. Retrieved from https://www.worldbeeday.org/en/about/the-importance-of-bees.html

Bees’ ability to forage decreases as air pollution increases. (2016, July 06). Retrieved from https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160706131924.htm

CELL, G., & MACCAGNANI, B. (2003). Honeybees as bioindicators of environmental pollution (Rep.). Retrieved http://www.bulletinofinsectology.org/pdfarticles/vol56-2003-137-139celli.pdf

Bulletin of Insectology 56 (1): 137-139, 2003 ISSN 1721-8861

Algül, F., & Beyhan, M. (2020, July 16). Concentrations and sources of heavy metals in shallow sediments in Lake Bafa, Turkey. Retrieved from https://www.nature.com/articles/s41598-020-68833

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *