Streetlight Bee&Bee


 

The streetlight Bee&Bee als nestplaats voor solitaire bijen 

 

Dit unieke bijenhotel is gemaakt voor de bedreigde solitaire bijen. Die bijen zijn anders dan honingbijen en produceren geen honing en leven ook niet in een bijenkorf. Zoals de naam al zegt, leven solitaire bijen alleen en nestelen ze in kleine holtes. Omdat de solitaire bijen geen honing produceren, hoeven ze de honing niet te beschermen en steken ze ook niet! Dus als je langs één van onze Streetlight Bee&Bees loopt hoef je niet bang te zijn voor de bijen. Ze zijn zelfs erg vriendelijk en verantwoordelijk voor de bestuiving van 75% van de gewassen die we gebruiken voor de voedselproductie! Des te meer redenen om ze te redden.

 

 

Als je vragen hebt over de Streetlight Bee&Bee aarzel niet contact op te nemen!

 
 

 

Wat is een Streetlight Bee&Bee?

Het insectenhotel op deze lantaarnpaal is gebouwd met de duurzame en natuurlijke materialen zoals douglas hout, bamboe en gerecyclede fietsbanden. In samenwerking met het professionele houtbewerkingsbedrijf ‘Werk op Maat’ uit Renkum en ‘Onsbedrijf’ uit Barneveld worden deze Straatlantaarn Bee&Bees gerealiseerd. In deze Streetlight Bee&Bee nestelen verschillende solitaire bijen in de bamboe- en houtgaten. Vrouwelijke bijen leggen hun eieren in het voorjaar of de zomer, waarna het nageslacht de winter als larve overleeft en in het volgende voorjaar als volwassen bijen tevoorschijn komt. Om wilde bijen zich thuis te laten voelen, moeten we een geschikt leefgebied in steden creëren en behouden. Wilde bijen hebben hiervoor hoofdzakelijk twee dingen nodig: ze hebben nestplaatsen en planten en bloemen nodig om zich te voeden. Daarom worden deze Streetlight Bee&Bees allemaal geplaatst in stedelijke gebieden waar voedselbronnen aanwezig zijn, zoals planten en bloemen. Om deze Streetlight Bee&Bees aantrekkelijk te maken voor wilde bijen zijn er verschillende criteria gehanteerd. Ten eerste zijn de nestplaatsen voor de wilde bijen gemaakt van bamboe en houten blokken, omdat deze materialen beide zeer aantrekkelijk zijn voor veel wilde bijen. De gaten in de bamboe en houten blokken in dit insectenhotel hebben een diameter van tussen de 2 en 10 mm en de achterzijde is gesloten. Bovendien zitten er geen splinters in de gaatjes. Dit is belangrijk, want als de gaten te groot, klein of niet glad zijn, worden ze niet gebruikt als nestplaats door wilde bijen. Daarom worden onze Streetlight Bee&Bees met zorg, detail en aandacht geproduceerd. Door deze criteria zijn deze Streetlight Bee&Bees een uitstekende broedplaats voor diverse bestuivers.

Wat gebeurt er in een Streetlight Bee&Bee?

Een van de belangrijkste insecten die deze Streetlight Bee&Bee binnenkomen zijn de solitaire bijen. Solitaire of wilde bijen krijgen niet veel aandacht van het grote publiek en worden vaak over het hoofd gezien terwijl zij uitstekende bestuiving en ecosysteemdiensten hebben. Er leven 360 bijen in Nederland en slechts één daarvan is de honingbij. In tegenstelling tot honingbijen krijgen wilde bijen geen zorg van mensen. Er is een grote verscheidenheid aan wilde bijensoorten, waaronder generalisten en specialistenvoeders. Bijna alle wilde bijen zijn solitaire individuen. Vrouwtjes zoeken naar nestplaatsen en bloemenbronnen voor hun nakomelingen. De belangrijkste taak van mannen is voortplanting. De meeste Nederlandse wilde bijen leven maar één generatie per jaar en sterven voor de winter. Veel solitaire wilde bijen zijn specialistische eters en leven maar een paar weken als volwassen bij. Op deze manier wordt concurrentie met andere bijen vermeden. In onderstaande figuur zie je de levenscyclus van de wilde bij.

Life cycle of solitary bee

Bovendien hebben wilde bijen een grote verscheidenheid aan nestplaatsen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een verscheidenheid aan materialen zoals klei, riet, hout, stenen, bomen en planten. Bovendien nestelen sommige soorten onder de grond en andere bovengronds. In deze Streetlight Bee&Bee zullen dan ook vele soorten wilde bijen nestelen, hoe heerlijk is dat! De soorten wilde bijen die de Straatlantaarn Bee&Bee mogen binnenkomen zijn de Heriades truncorum (‘Tronkenbij), Hoplitis & Osmia spp. (‘Metselbijen‘), Megachile ericetorum (‘Lathyrusbij’), Megachile spp. (‘Behangersbijen’), Hylaeus spp. (‘Maskerbijen’) Colletes daviesanus (‘Wormkruidbij’), Anthidium anicatum (‘Grote Wolbij’) en de Nomadinae spp. (‘koekoekbijen‘). Wil je weten hoe je de bijen die de Streetlight Bee&Bee binnenkomen kunt herkennen, lees dan deze blogpost.

 

Waarom focussen we op solitaire bijen en niet op honingbijen?

Omdat solitaire bijen planten efficiënter bestuiven dan honingbijen! Wist je dat al? Tijdens het volwassen stadium zijn wilde bijen zeer efficiënte bestuivers en hebben ze minder individuen nodig om een ​​gebied te bestuiven in vergelijking met honingbijen. Solitaire bijen bestuiven verschillende soorten gewassen en niet-gewassen die niet worden bestoven door honingbijen. Honingbijen kunnen zelfs solitaire bijen schaden, omdat ze vaak rechtstreeks strijden om dezelfde hulpbronnen. Ze kunnen ook ziekten overbrengen op andere solitaire bijen of andere inheemse bestuivers. Bovendien zijn wilde bijen minder kieskeurig dan honingbijen. Daarnaast verzamelen ze het stuifmeel minder zorgvuldig op hun ‘scopa’, dit zijn stugge, vertakte haren, die op hun poten, onder hun buik of langs de zijkanten van hun lichaam zitten, waardoor de kans groter is dat stuifmeel zal vallen bij een bezoek aan de volgende bloem, waardoor die bloem meer kans heeft om bestoven te worden. Solitaire bijen zijn ook zeer effectieve bestuivers, aangezien sommige solitaire bijen minder stuifmeel bij elke lading dragen, wat betekent dat ze veel meer heen en weer moeten reizen van de bloemen naar hun nest dan honingbijen. Door deze extra foerageertochten worden er veel meer bloemen bestoven. Een manier om honingbijen te onderscheiden van andere insectenbestuivers is door middel van bijenhotels/-huizen. Want deze bijenhotels worden namelijk het meest gebruikt door veel verschillende soorten solitaire bijen en niet door honingbijen. Dat gold dus ook voor de Streetlight Bee&Bee. De marketing van bijenhotels om bestuiving en instandhouding te bevorderen is wijdverbreid en wordt gelukkig verspreid, althans in Noord-Amerika en Europa. Dit is ook nodig omdat deze solitaire bijen, belangrijke gewasbestuivers in door landbouw gedomineerde landschappen en essentiële bestuivers van veel wilde planten, wereldwijd sterk achteruitgaan.

Wil je meer leren over solitaire bijen? Bekijk onze website verder en volg ons op InstagramFacebook and linkedin

 

Wil je meer leren over solitaire bijen en waarom ze zo belangrijk zijn? Bekijk onze blogposts